Reference

Spolupracujeme s těmito odbornými a vzdělávacími institucemi:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Polovinu našeho týmu tvoří archeologové ÚAPPSČ, kteří vytvářejí tamní edukační strategii, vzdělávací programy a také popularizační web Cesty archeologie. Do vzdělávací nabídky ArcheoPopu tak komponují své bohaté zkušenosti odborné i z lektorské praxe.

Více o ÚAPPSČ a Cestách archeologie >>

UAPPSC.jpg

Regionální muzeum 

v Českém Krumlově

Každoročně se podílíme na přípravě, organizaci a realizaci velké oživené historické akce Kupecká osada Krumbenowe. Tu pořádá Regionální muzeum v Českém Krumlově ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech vždy druhý víkend v září.

Více o Kupecké osadě Krumbenowe >>

_MG_31241.jpg

Nakladatelství FRAUS

Od roku 2018​ spolupracujeme s nakladatelstvím FRAUS, pro které realizujeme workshop akreditovaný MŠMT s názvem Pravěk nás učí, semináře pro pedagogy Nesmrtelný odkaz starého Egypta a moderní trendy ve výuce nejen dějepisu a Naše město v pravěku aneb Vlastivěda hravě.

Více o workshopu Pravěk nás učí >>

Více o semináři Nesmrtelný odkaz starého Egypta >>

Více o semináři Naše město v pravěku >>

V roce 2019 jsme se zúčastnili Prague educational festival

 

Více o Prague educational festival >>

Od roku 2019 se každoročně účastníme konference Vzdělání pro budoucnost s nabídkou seminářů pro pedagogy a rodiče nadaných žáků. 

Více o konferenci Vzdělání pro budoucnost >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2020 jsme pro nakladatelství FRAUS připravili univerzální pracovní sešit pro výuku dějepisu v 6. ročníku základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií – Dějepis 6 s nadhledem.

Více o pracovním sešitu Dějepis 6 s nadhledem >>

Přednáška
Dějepis_6_s_nadhledem.jpg

Ústav pro klasickou archeologii FF UK

Část našeho týmu tvoří studentky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, které se skrze něj podílí na organizaci workshopů a přednášek v rámci Dětské univerzity FF UK, Mezinárodního dne archeologie a akce Antický svět a Evropa očima 21. století

Více o Ústavu pro klasickou archeologii FF UK >>

ÚKAR_reference_do_Chlupise.jpg

Fortuna in natura z.s.

S občanským sdružením Fortuna in natura jsme v září 2019 spolupracovali při přípravě akce Rozloučení s létem.

I do budoucna rádi podpoříme a pomůžeme dětem i dospělým, se zdravotním či jiným postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a všem, kteří naši pomoc vyhledají.

Více o spolku Fortuna in natura >>

Rozloučení s létem 1 ořez.jpg

Základní škola Eden

Praha-Vršovice

V září 2018 jsme pro 200 žáků ZŠ Eden uspořádali projektový den pod širým nebem s názvem Republika je tu chvíli, lidé už tu dávno byli, který v oživené formě děti seznamoval se způsobem života v pravěku a jeho proměnami v toku času a také s metodami archeologie.

Více o akci Republika je tu chvíli, lidé už tu byli dávno >>

ZŠ Eden 2
ZŠ Eden 2

Technické muzeum v Brně

V srpnu 2019 jsme s Technickým muzeem v Brně spolupracovali na akci Pohled do pravěku, která proběhla

v malebných kulisách Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou.

Více o Technickém muzeu v Brně >>

jidlo 1.jpg

Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK

S Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK jsme v září 2018 spolupracovali při realizaci projektového dne Republika je tu chvíli, lidé už tu dávno byli na ZŠ Eden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rok později jsme v rámci Kupecké osady Krumbenowe  a ve spolupráci s ÚAPPSČ připravili rekonstrukci skutečného hrobu lukostřelce z konce doby kamenné a přednášku Staroegyptský senet aneb "Hra o život".

Více o Hrdličkově muzeu člověka PřF UK >>

ZŠ Eden.jpg
_MG_8865 resize.jpg