Naše vize a cíle

Naším cílem je předávat archeologické vědomosti do rukou české společnosti tak, aby z něj mohla čerpat poznání, inspiraci i radost ze sdílené minulosti. Zaměřujeme se na zkoumání a rozvoj didaktických způsobů, jak tuto vědu o hlubinách lidských dějin co nejsrozumitelněji (a také co nejzábavněji!) přiblížit malým i velkým, a také tak usilovně činíme. A zkušenosti samozřejmě chceme sdílet i s dalšími stejně nadšenými kolegy. 

Jde nám však o mnohem více, než jen o prostou prezentaci vědeckých výsledků. Naší vizí je prostřednictvím příběhů o lidech v minulosti obohacovat život lidí současných. Protože kameny, na kterých vyrostla naše společnost, byly položeny už dávno pradávno! A i když z některých těch balvanů dodnes zbyly už jen malé kamínky, stále je můžeme posbírat a vytvořit z nich pevný most z minulosti do budoucnosti.

Vezmeme vás na dobrodružnou cestu nazpět v čase, na které prozkoumáte nejen zásadní milníky pravěku a starověku, ale také se sami naučíte mnoho užitečného. Věděli jste například, že paleodieta nemá s paleolitem mnoho společného? Že první ekologickou katastrofu měli na svědomí pravěcí zemědělci? Že první válečné konflikty máme doložené už v mladší době kamenné? Kde, jak a proč bylo vynalezeno písmo? Že se oblékáme do šatů z látek už osm tisíc let? A že kovy už dokážeme vyrábět přes čtyři tisíce let? A co takhle jak rozdělat oheň bez zapalovače, jak vyrobit nádobu z nekupované hlíny, jak udělat provázek z lýka, jak si obarvit oděv, jak upéct chleba z kvásku, nebo třeba jak vyrobit tvaroh a sýr? 

Mnohem více, než jen těchto pár zajímavostí se snažíme předávat široké veřejnosti prostřednictvím spolupráce se školami a pedagogy, odbornými i neziskovými organizacemi nebo také se vzdělávacím nakladatelstvím. 

Jsme otevřeni veškerým formám spolupráce a partnerství! Prostudujte si naši kompletní nabídku a nebojte se nás oslovit!

Archeologie nás baví a my toužíme bavit archeologií vás!

Zájem o ochranu archeologického kulturního dědictví

Poznejme naši společnou minulost a zachovejme ji dalším generacím

Péče o trvale udržitelné životní prostředí

I archeologie může být součástí environmentální výchovy

Vzdělaná společnost

-

světlá budoucnost

Dbejme na podporu kritického myšlení a zítřek se nám odvděčí

Důraz na tradiční řemesla, materiály 
a zručnost

Rozvoj manuálních dovedností se vyplácí v každém věku a době